Desiccants/ Avfuktare

 • Tar upp fukt i alla miljöer och håller längre
 • Tar upp fukt både från produkten själv och containern
 • Absorberar upp till 75% av sin egen vikt i 60-90 dagar
 • Droppar inte, även om fuktupptagningen är maximerad
 • Är totalt oskadliga och kan placeras även på livsmedelsprodukter
 • Är miljövänlig och kan kastas som vanligt hushållsavfall
 • Är ett kostnadseffektiv fuktskydd

 

Sealstrap AB distribuerar produkter för att avhjälpa fuktskador på gods som lastas i container.

Hur uppstår fuktproblem i en container?

När man flyttar gods från ett kallt eller tempererat klimat till ett tropiskt klimat börjar godset och dess packmaterial ”svettas”. Fukt och vattenpartiklar som finns i luften sätter sig på godset och packmaterialet.

Då containern flyttas i andra riktningen, från ett tropiskt eller tempererat klimat till ett kallare klimat. Nu börjar istället vattnet i luften inne i containern att kondensera på väggarna.

Man måste alltid ta hänsyn till det gods som skall skyddas. För att fastställa mängden vatten eller fukt som behöver absorberas behöver man ta hänsyn till:

 • Typ av gods/känslighet
 • Typ av packmaterial
 • Eventuell fukthalt i pallar
 • Resans längd
 • Väderförhållanden

Då varje lastning är speciell bör behovet av antal luftavfuktare kalkyleras individuellt för varje last.

Vi hjälper gärna till med att specificera en lösning för er last.

Vår luftavfuktare med krok är en lättanvänd produkt för avfuktning vid containertransport.

Den består av högt absorberande lera kombinerat med 100% harmlösa katalysatorer. Denna kombination ger en absorberingsgrad på upp till 75% av produktens torrvikt. Avfuktaren är i drift ca 60-90 dagar vilket gör att eventuella förseningar inte är några problem.